Blogs, artikels en andere content marketing

Steeds meer bedrijven en organisaties schrijven hun eigen (nieuws)artikels, soms omschreven als een blog. Naast de algemene schrijftips en de richtlijnen voor Googlevriendelijk schrijven, gelden voor dergelijke artikels nog bijkomende aandachtspunten. 

 

Toon je expertise

Een artikel vormt een uitstekend instrument om je expertise te tonen. Hierdoor creëer je vertrouwen bij potentiële klanten wanneer ze in de exploratiefase zitten van het aankoopproces.

In deze fase zoeken mensen naar vooral waardevolle informatie omtrent hun probleem of de mogelijke oplossingen. Deze fase biedt unieke kansen om als bedrijf in een vroeg stadium ‘in beeld’ te komen. 

Zorg voor waardevolle informatie

Expertise tonen betekent dat je via je artikel een waardevol stukje kennis deelt, zonder directe commerciële bijbedoelingen.

De primaire doelstelling van een artikel richt zich niet op het overtuigen van je lezer om voor jou als bedrijf te kiezen.

Je lezer mag absoluut niet het gevoel krijgen dat hij een commerciële tekst leest, want dan wordt hij wantrouwig en haakt hij af. 

Niet te lang

Maak artikels niet te lang en hou het concreet. Een maximum van 300 woorden vormt hierbij een goed uitgangspunt. Zoek naar onderwerpen die voldoende concreet zijn en een maximale meerwaarde bieden.

Vertrek daarom voor het bepalen van de onderwerpen van de informatiebehoeftes van je klanten. Wat willen zij weten? Welke vragen stellen zij?

Door onderwerpen te kiezen waarmee jouw potentiële klanten bezig zijn, geef je het duidelijke signaal dat je deze bekommernissen deelt en dat jij hen begrijpt. 

Zorg voor structuur

Bouw je artikels op met een duidelijke structuur

  • Zorg voor een inhoudelijk sterke en voldoende concrete titel.
  • Besteed aandacht aan de inleiding, die de probleemstelling en je verhaal samenvat.
  • Schrijf korte alinea’s die gemakkelijker lezen.
  • Maak gebruik van tussentitels die de alinea in een of meerdere woorden samenvatten.
  • Maak indien mogelijk gebruik van opsommingspunten. Je voegt extra structuur toe door elke zin hetzelfde te beginnen, zoals we hier bijvoorbeeld gekozen hebben voor een werkwoord in de gebiedende wijs ("Zorg", "Besteed", etc.).
  • Sluit af met een Call To Action die verwijst naar jouw contactpagina voor verdere informatie. Dit is het enige commerciële element dat in een goed artikel mag voorkomen.

Vacatures

Veel bedrijven zetten tegenwoordig hun vacatures ook op hun website, wat goed is, want dan krijg je meer visibiliteit en kan je daarnaar doorverwijzen vanuit andere kanalen. Hier hebben we nog extra tips voor:

  • Houd rekening met synoniemen of vakjargon die typisch is aan jouw branche.
  • Heeft de vacature minder voorkennis nodig? Pas de vacaturetekst daar dan ook voor aan. Dit klinkt logisch, maar veel bedrijven maken daar fouten aan, omdat ze zelf dagdagelijks in hun branche werken.
  • Laat de copy nog eens nalezen aan iemand met een gelijkaardig gevraagde voorkennis of opleidingsniveau. Heeft die persoon nog vragen? Voeg dan extra informatie toe.