Algemene schrijftips

Schrijf voor mensen

Schrijven voor het web is hetzelfde als het voeren van een gesprek met een scherm ertussen. Dit betekent dat je schrijft voor een mens van vlees en bloed. Hou deze persoon – jouw ideale klant (m/v) – altijd voor ogen. 

  • Wat is zijn kennisniveau?
  • Welke informatie wil hij weten?
  • Welke problemen of behoeftes heeft hij die ik kan oplossen en brengt hij deze onder woorden?

Schrijf dus niet vanuit jezelf of je eigen organisatie, maar vertel je verhaal vanuit het standpunt van je lezer. 

Gebruik spreektaal

Dit is niet hetzelfde als dialect. Spreektaal gebruik je spontaan tijdens een normaal gesprek. Je gesprekspartner zou nogal vreemd opkijken wanneer je plotseling hoogdravend praat met oubollige woorden en veel te lange zinnen. 

Vermijd te lange zinnen, varieer met de werkwoorden. Werkwoorden geven kleur aan een zin.

Een voorbeeld van schrijftaal

"Van onze medewerker klantenservice verwachten we dat deze medewerker de klanten prettig te woord zal staan, goed zal luisteren en begrip zal tonen. Binnen de organisatie staat een goede klantrelatie centraal. Je voelt je verantwoordelijk voor een goede afhandeling van een vraag of een opdracht tot deze naar tevredenheid is afgerond."

Dezelfde inhoud, maar dan geschreven in spreektaal

"Bij ons staat de klantrelatie centraal. Daarom vinden we het belangrijk dat jij als medewerker klantenservice goed omgaat met onze klanten. Dit doe je door een goed gesprek te voeren, een luisterend oor te bieden en begrip te tonen. Op elke vraag vind je het antwoord met een tevreden klant als resultaat."

Schrijf actief in plaats van passief

Een voorbeeld illustreert het belang hiervan…

Passief overheerst…

Dit formulier moet door de aanvragers binnen vier weken worden teruggestuurd naar de personeelsdienst. De aanvragen worden door de personeelsdienst verwerkt in de volgorde van de datum van ontvangst. Uiteindelijk wordt door de directie beslist welke personen in aanmerking genomen zullen worden voor de premie. 

Actief zet de toon…

Stuur dit formulier binnen de vier weken naar de personeelsdienst terug. De personeelsdienst verwerkt de aanvragen in de volgorde van de datum van ontvangst. De directie beslist uiteindelijk welke personen voor de premie in aanmerking komen. 

Schrijf niet te commercieel

Schrijven voor het web mag je niet verwarren met het schrijven van overenthousiaste reclameslogans of –teksten. Reclame wil de aandacht trekken. 

Schrijven voor het web is het tegenovergestelde. Je geeft aandacht aan je lezer en beantwoordt proactief de vragen die hij zich stelt. Dit is een fundamenteel ander uitgangspunt. Inhoud primeert. Creëer met je tekst toegevoegde waarde voor je lezer. 

Creëer structuur

Zorg voor voldoende structuur in je tekst. Structuur is noodzakelijk voor je lezer om de kernboodschappen van je tekst te onthouden en te begrijpen. Structuur maakt het mogelijk om je teksten al scannend te lezen. 

Gooi geen zware baksteen naar het hoofd van je lezer met bomvolle tekstpagina’s. Volg voor elke webpagina onderstaande structuurtips. 

  • Kies een aansprekende titel die de kern beknopt weergeeft. Geen vage titels.
  • Werk met een samenvattende inleiding. Geef je lezer de kans om af te haken. Wanneer je lezer stopt na je inleiding, moet hij de belangrijkste kernboodschappen gelezen hebben.
  • Deel je tekst op in verschillende korte alinea’s met telkens een tussentitel.
  • Gebruik opsommingtekens en nummering om je teksten extra scanbaar te maken.

Wanneer je tekst te lang wordt (> 300 woorden), deel je verhaal op en creëer een bijkomende onderliggende webpagina. Verbind de verschillende teksten met hyperlinks.